Biz Kimiz ?

Derneğimiz gençler arasında ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın, hoşgörü, saygı ve dostluk ilişkilerini geliştirmek ve bilinçli birer birey olmalarını sağlamak, ülkemizin zengin tarihsel, kültürel, sosyal ve doğal değerlerini gençlere tanıtmak, gençlerin çevre ve ekoloji konularında bilinçlenmesini sağlamak, gençlerin yeteneklerini eğitim yoluyla desteklemek, Gençliğin iş yaşamına olduğu kadar toplumsal yaşama başarılı bir şekilde katılmasına ve uyum sağlamasına destek olmak amacıyla 2 Ekim 2012 tarihinde kurulmuştur.