Hakkımızda

GENKAD’ın amacı; gençlerin kültürel, sosyal, spor, sağlık ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla gençlik kültür evi kurmak. Gençler arasında ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın, hoşgörü, saygı ve dostluk ilişkilerini geliştirmek ve bilinçli birer birey olmalarını sağlamak, ülkemizin zengin tarihsel, kültürel, sosyal ve doğal değerlerini gençlere tanıtmak, gençlerin çevre ve ekoloji konularında bilinçlenmesini sağlamak, gençlerin yeteneklerini eğitim yoluyla desteklemek, Gençliğin iş yaşamına olduğu kadar toplumsal yaşama başarılı bir şekilde katılmasına ve uyum sağlamasına destek olmaktır. Türkiye genelinde gençlerin sorunlarını, gençliğin istihdamını, gençlerin isteklerini, gençlik projeleri, gençlik kişisel ve toplumsal gelişimi alanlarında faaliyet yürütmektir. Sosyal, kültürel, tarihi ve gençlik araştırmaları yapmak, bu araştırmaları yapacak kişi ve ekipleri yönlendirmek, sonuçlarını kamu oyuna duyurmak, bunun için panel, toplantı, konferans, brifing ve benzeri etkinlikleri düzenlemek amacı ile Ömer ERMEN kurucu başkanlığında İsmail Metin, Birant Kızak, İnanç Barut, Fuat Karaman, Emre Atınç Şenol ve  Günalp Çakır tarafından 2 Ekim 2012 tarihinde Lüleburgaz’da yurt içinde ve yurt dışında kanunların yasaklamadığı alanlarda faaliyet göstermek için kurulmuştur.

Logomuzun anlamı; Beyaz istikrarı yeşil huzuru, mavi özgürlüğü ve sürekliliği, turuncu dışa dönük ve güveni temsil edecek şekilde düşünülmüş ve şu anlam çıkmıştır. Gençlerin istikrarlı bir şekilde huzur bulduğu özgür iradeleriyle fikirlerini hayata geçirebilecekleri, dışa dönük ve toplum içinde güven veren çalışmaların odağı olmalarını sağlayacak bir sivil toplum kuruluşudur.