Kuruluşumuz

Derneğimiz 2 Ekim 2012 tarihinde gençlerin kültürel, sosyal, spor, sağlık ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla gençlik kültür evi kurmak, gençler arasında ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın, hoşgörü, saygı ve dostluk ilişkilerini geliştirmek ve bilinçli birer birey olmalarını sağlamak, ülkemizin zengin tarihsel, kültürel, sosyal ve doğal değerlerini gençlere tanıtmak, gençlerin çevre ve ekoloji konularında bilinçlenmesini sağlamak, gençlerin yeteneklerini eğitim yoluyla desteklemek, Gençliğin iş yaşamına olduğu kadar toplumsal yaşama başarılı bir şekilde katılmasına ve uyum sağlamasına destek olmaktır. Türkiye genelinde gençlerin sorunlarını, gençliğin istihdamını, gençlerin isteklerini, gençlik projeleri, gençlik kişisel ve toplumsal gelişimi alanlarında faaliyet yürütmektir. Sosyal, kültürel, tarihi ve gençlik araştırmaları yapmak, bu araştırmaları yapacak kişi ve ekipleri yönlendirmek, sonuçlarını kamuoyuna duyurmak, bunun için panel, toplantı, konferans, bilgilendirme ve benzeri etkinlikleri düzenlemek amacı ile kurulmuştur. Derneğimiz Ocak 2014 itibari ile Genç Katılım Derneği olan adını Genç Katılım Spor Kulübü Derneği olarak değiştirilmiştir.

Misyonumuz

Gençlerin aktif katılımını sağlayarak kapasite arttırıcı gönüllülük projelerine ve etkinliklerine yönlendirmek çözüm odaklı çalışmalar yapan bilgiyi ve kültürü paylaşan gençler yetiştirmek.

21.yüzyılda Türkiye’de ve dünyada yeni bir sosyolojik kimlik kazanan gençliğin, değişen ihtiyaçlarının ve problemlerinin neler olduğunu saptamak, bunlara çözüm önerileri sunarken nesnel araştırma araçlarını kullanmak Genç Katılım Spor Kulübü Derneği’nin temel misyonudur.

Yaşanan politik ve toplumsal gelişmeler neticesinde gençlik söyleminin daha baskın bir şekilde dile getirilmesi, gençlerin sadece spor yapan bireyler değil politika da üretebilen bireyler olduğu gösterebilmesi amacıyla Genç Katılım Spor Kulübü Derneği gençlik alanında yeni bir aksiyon yaratma hedefindedir.

Gençlerin sosyal yaşama katılmalarına imkân tanıyarak başta Lüleburgaz olmak üzere ulusal ve uluslararası boyutta gerçekleşen gençlik çalışmalarına katılımcı bir bakış açısı getirerek katılımcılığı ve gönüllülüğü geliştirmek, gençlerin kapasitelerinin gelişimine yönelik eğitim programları düzenlemek, ülkemizde gençlik alanında çalışan resmi ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler kurmak ve ortaklaşa çalışmaları yapmak derneğimizin temel çalışma alanlarıdır.

Vizyonumuz

“Önümüzdeki on yıl içerisinde ulusal ve uluslararası kamuoyunun takdir edeceği işlere imza atmış bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.”

21.yüzyılda Türkiye’de ve dünyada yeni bir sosyolojik kimlik kazanan gençliğin, değişen ihtiyaçlarının ve problemlerinin neler olduğunu saptamak, bunlara çözüm önerileri sunarken nesnel araştırma araçlarını kullanmak.